SSpower HHO ➤ Ako na to

Kontaktujte nás SSpower.sk predaj vodíkových generátorov

+421 918 160 106

+44 7480 068 168

info@sspower.sk

made-in-eu-svk

Bezpečné platby cez PayPal - k platbe stačí kreditná karta

Poštovné zadarmo nad 100€ - HHO vodíkové generátory

Anketa

Zaujala Vás možnosť značnej úspory paliva, alebo už s HHO generátorom jazdíte lacnejšie?
 

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/qr003900/m/ssp/administrator/components/com_virtuemart/global.php on line 137

1. Výber vhodného typu HHO generátora, alebo HHO sady

V prvom rade je potrebné si zvážiť, aký typ HHO generátora, alebo kompletnej HHO sady je pre daný automobil, alebo iné zariadenie (zavlažovacie čerpadlá, elektrocentrály, poľnohospodárske alebo stavebné stroje), pracujúce na systéme spaľovacieho motora vhodné.

V našej ponuke, v sekciách Hornet a Sady Hornet je možné nájsť niekoľko druhov HHO generátorov a sád, zoradených podľa výkonu a objemu motorov, do ktorých sú určené. V týchto sekciách a v popise produktov je možné sa veľmi jednoducho zorientovať a vybrať ten správny typ pre konkrétny objem motora, čo je základné meradlo pre výber správneho zariadenia.

2. Výber správnych doplnkových zariadení

Je potrebné si uvedomiť, že niektoré typy automobilov, a to hlavne novšie modely, sú vybavené rôznymi senzormi a snímačmi, či už senzormi zloženia výfukových plynov, váhami vzduchu, alebo inými. Hlavne ide o senzory O2, čiže lambda sondy, alebo napríklad škrtiace klapky v niektorých typoch benzínových motorov. V týchto prípadoch je pre správne a čo najefektívnejšie fungovanie HHO systému potrebné zaradiť i niektoré jednoduché doplnkové zariadenia, ako sú napríklad regulátory lambda sondy, alebo regulátory škrtiacej klapky. Pomocou týchto zariadení je možné rýchlo a jednoducho nastaviť a upraviť hodnoty vysielané týmito sondami do počítača automobilu, ktoré môžu byť z dôvodu používania HHO systémov v niektorých prípadoch skreslené a tým pádom aj požadovaný efekt úspory pohonných hmôt môže byť podstatne znížený.

V našej ponuke, v sekcii HHO príslušenstvo je možné nájsť niekoľko druhov týchto zariadení, zoradených podľa typov konkrétnych senzorov na reguláciu ktorých sú určené. Ako tieto sondy fungujú, ich druhy a ich význam v automobile, ako identifikujete, či je Váš automobil týmito sondami vôbec vybavený, o aký druh ide a aký typ zariadenia je pre Vás potrebný, môžete nájsť v našom podrobnom článku o týchto sondách tu.

3. Výber vhodného elektrolytu, jeho príprava, kontrola a voliteľné doplnkové zariadenia

Ako elektrolyt použiteľný v HHO systémoch môžu slúžiť v princípe všetky kyseliny a zásady, no na základe našich niekoľkoročných skúseností a testovaní sa ako najúčinnejší javí KOH, čiže hydroxid draselný. Preto, aby bola dosiahnutá maximálna účinnosť našich HHO systémov, doporučujeme používanie výhradne roztoku vytvoreného z SSpower KOH granulátu, ktorým zabezpečíte ich najlepší výkon a minimálne zahrievanie. Taktiež je z množstva iných použiteľných elektrolytov najšetrnejší k elektródam použitým v HHO generátorch, čo podstatne zvyšuje ich prevádzkovú životnosť.

Na 1 liter destilovanej vody je postačujúce množstvo cca 15 - 20 gramov KOH granulátu, v zimnom období je možné koncentráciu mierne zvýšiť. Treba si však uvedomiť, že za normálnych okolností, to znamená bez použitia regulátora prúdu, je odber prúdu a tým pádom aj produkcia vodíka v HHO generátore priamo úmerná koncentrácii elektrolytu v nádržke. Preto v našej ponuke, v sekcii HHO príslušenstvo je možné nájsť aj tieto doplnkové zariadenia, takzvané PWM regulátory prúdu, ktoré sú určené na reguláciu odberu prúdu HHO generátorom. S týmito zariadeniami už nie je potrebné koncentráciu elektrolytu kontrolovať, ale jednoducho priamo v kabíne automobilu nastaviť jeho odber, ktorý je tým pádom konštantný bez ohľadu na koncentráciu elektrolytu v nádržke.

Hladinu elektrolytu je potrebné udržiavať v rozmedzí od 1/2 do 2/3 objemu nádržky. Táto skutočnosť je dôležitá z hľadiska jeho prílišného prehrievania pri cirkulácii v HHO systéme v prípade jeho nízkej hladiny, čiže malého objemu. Ak hladina klesne pod 1/2 objemu nádržky, je potrebné elektrolyt doliať destilovanou vodou, ktorá sa postupne z HHO systému odparuje. Spotreba vody je cca 1 liter na 1000 - 1500 km. Preto je potrebné hladinu elektrolytu, v prípade, že nie je zaradený systém kontroly hladiny, ktorý pri znižovaní sa hladiny elektrolytu na túto skutočnosť upozorní svetelným indikátorom priamo v kabíne, poprípade automaticky vyradí HHO generátor z činnosti a tým zamedzí už spomínaným nežiaducim účinkom, čas od času vizuálne kontrolovať.

Samotný elektrolyt je potrebné vymieňať cca 1 krát za 5000 - 10 000 km.

Elektrolyt vytvorený z SSpower KOH granulátu je vysoko zásaditý roztok a nebezpečná chemická látka a preto pri manipulácii s ním je potrebné vždy používať ochranné pomôcky!

4. Bezpečnosť a ďalšie voliteľné doplnkové zariadenia

Ak HHO systém pracuje, musí byť motor naštartovaný a výstupná hadička z nádržky zapojená do sacieho potrubia motora. Preto je pri inštalácii potrebné celý HHO systém zapojiť tak, aby sa produkcia spustila až po naštartovaní motora, nie už pri prvej polohe kľúča v zapaľovaní. V prípade, že elektroinštalačné podmienky konkrétneho automobilu nedovoľujú zapojiť systém týmto spôsobom, v každom prípade doporučujeme na tento účel použiť automatický spínač prúdu, ktorého niekoľko druhov nájdete v našej ponuke taktiež v sekcii HHO príslušenstvo. Tento spínač, podľa jeho vybraného druhu spustí HHO systém až po stúpnutí napätia na autobatérii nad 13V, čiže až po naštartovaní motora, alebo po určenom časovom intervale po naštartovaní. Taktiež HHO systém automaticky vypne po zhasnutí motora. Táto skutočnosť nie je dôležitá len kvôli bezpečnosti a nahromadení vodíka pri zabudnutí vypnutia systému vypínačom v kabíne automobilu po vypnutí motora, ale aj kvôli zbytočnému vybíjaniu batérie, ktorá nie je pri zhasnutom motore dobíjaná alternátorom.

V našej ponuke je taktiež možné nájsť aj ďalšie doplnkové, takzvané sekundárne bezpečnostné zariadenia, ako napríklad niekoľko druhov bublerov rozdelených podľa objemu pre rôzne typy automobilov, či jednosmerných klapiek vhodných na zaradenie do systému cirkulácie elektrolytu a rozvodu HHO plynu.

HHO plyn je extrémne výbušný a preto platí prísny zákaz používania otvoreného ohňa pri spustenom systéme a odpojenej výstupnej hadičky z nádržky!

5. Údržba a zimná prevádzka

HHO systém je v podstate bezúdržbové zariadenie a okrem už spomínanej kontroly stavu elektrolytu v nádržke a čas od času vizuálnej kontroly zapojenia a inštalácie (tesnosť hadíc a spojov) v rámci bežnej údržby motora už nie je ďalšia údržba potrebná.

V zimnom období sa doporučuje nariedenie elektrolytu s menším množstvom denaturovaného liehu. Na 1 liter eletrolytu je postačujúce množstvo cca 10 - 20 ml (2 až 4 polievkové lyžice). V prípade, že je v systéme zapojený PWM regulátor prúdu, je možné v zimnej prevádzke na zamedzenie mrznutia elektrolytu jednoducho len zvýšiť jeho koncentráciu. Koncentrovanejšia zmes vytvorená z SSpower KOH granulátu má podstatne nižší bod mrznutia a pri použití PWM nehrozí pri jej vyššej koncentrácii nadmerný odber prúdu a prehrievanie, takže pridávanie alkoholu už nie je potrebné.

Treba si uvedomiť, že prítomnosť akýchkoľvek ďalších látok v elektrolyte podstatne znižuje jeho efektivitu, a preto je použitie PWM regulátora prúdu v zimnom období veľkou výhodou.

6. Správne umiestnenie komponentov, inštalácia a oživenie systému

Samotný HHO generátor je najvhodnejšie namontovať tak, aby bol čo najmenej ovplyvňovaný teplotou motora. Najvhodnejšie miesta sú napríklad priestory pred chladičom, alebo pod nárazníkom za prieduchmi vzduchu, kde bude generátor počas jazdy automaticky chladený náporovým vzduchom. Ďalší nevyhnutný komponent, a to nádržku na elekrolyt je potrebné umiestniť, pokiaľ to dovoľujú priestorové podmienky v motorovej časti automobilu, čo najvyššie voči samotnému generátoru. Táto skutočnosť je dôležitá z hľadiska samospádu elektrolytu do generátora, čiže jeho lepšej cirkulácii.

Pokiaľ priestorové podmienky v motorovej časti automobilu nedovoľujú umiestnenie komponentov tak, ako je doporučené a nie je možné nájsť správne miesto pre generátor, alebo nádržku tak, aby bol dodržaný aspoň čiastočný samospád elektrolytu či dostatočné chladenie, v našej ponuke je možné nájsť i ďalšie pomocné doplnkové zariadenia, ako sú napríklad externý chladič, určený na chladenie samotného HHO generátora, alebo chladič, určený proti prehrievaniu elektrolytu, či pumpu na elektrolyt, ktoré sú rýchlym riešením takto vzniknutých nedostatkov v efektívnosti práce celého HHO systému.

HHO schéma cirkulácia elektrolytu

Všetky naše HHO generátory, HHO sady či doplnkové zariadenia sú dodávané s kompletným podrobným návodom na zapojenie a inštaláciu, pomocou ktorého sprevádzkovanie celého HHO systému nebude robiť väčšie problémy akémukoľvek stredne zručnému mechanikovi, či dokonca i zručnému nekvalifikovanému človeku, ktorý si celý systém dokáže namontovať sám v bežnej garáži za niekoľko hodín, len s použitím základého autonáradia.

Výnimkou celej inštalácie z hľadiska náročnosti montáže je len elektrické zapojenie a oživenie celého HHO systému, pri ktorom sa doporučuje minimálne konzultácia s autoelektrikárom, ktorý podľa priloženej elektrickej schémy zapojenia dokáže oživiť celý systém za niekoľko minút.

HHO schéma elektrické zapojenie

Naša spoločnosť poskytuje kompletnú odbornú montáž všetkých našich HHO zariadení a príslušenstva.

Podrobné informácie o možnosti dať si namontovať HHO systém priamo v našom servise, podmienky a cenníky našich služieb sa dozviete v sekcii odborná montáž a poradenstvo. V prípade záujmu o spoluprácu tu nájdete aj informácie o možnostiach zaškolovania mechanikov našimi odborníkmi a možnostiach poradenstva v problematike HHO technológií.

 

Google Translate

FB: SSpower

facebook

Prihlásenie


Košík

Váš košík je prázdny

Novinka!

nove-hho-elektroniky-sspowerMultifunkčné elektronické zariadenia - HHO elektroniky

HHO elektronické prísluš.
---PWM regulácia prúdu, ampérmeter, voltmeter, ovládače EFIE a Map/Maf--

Poštovné zadarmo nad 100€ - HHO vodíkové generátory

Záruka 2 roky

100% garancia spokojnosti

Doprava z e-shopu SSpower.sk

Slovenčina (Slovensko)English (United Kingdom)